Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 02:02:15 Loos Alarm Ap71613 Atc Meppel Reestlaan Reestlaan Meppel Prio Eenheid | Blusgroep A2 Brandweer Meppel Drenthe
zaterdag 25 november 2017

Archief

Gewonde bij aanrijding op kruising in Giethoorn

Gemaakt: Dinsdag, 27 juni 2017 19:26

GIETHOORN - Bij een ongeval op een kruising op de Beulakerweg is dinsdag een persoon gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak botsten twee personenauto's op elkaar.

 

Brandweer en ambulance kwamen ter plaatse voor assistentie. Het slachtoffer zat niet bekneld in het voertuig en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Drentse fysiotherapeut aangehouden wegens oplichting en fraude

Gemaakt: Dinsdag, 27 juni 2017 21:11

REGIO - De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft maandag een 45-jarige fysiotherapeut uit Drenthe aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting.

Het vermoeden is dat zij bij zorgverzekeraars bewust te hoge declaraties indiende voor behandelingen van haar patiënten. Ook zou de fysiotherapeut in overleg met de praktijkmanager behandelingen gedeclareerd hebben die in werkelijkheid helemaal niet of op een andere – goedkopere wijze - hadden plaatsgevonden.

 

Het gaat bijvoorbeeld om declaraties van weekendbehandelingen of behandelingen thuis bij de cliënt. Ook de praktijkmanager van de fysiotherapiepraktijk in de provincie Drenthe is maandag gehoord als verdachte.

 

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het Zorgfraudeteam van de Inspectie SZW mogelijk gesjoemel met zorgdeclaraties tegenkomt, zo laat het Openbaar Ministerie weten. 'De ontdekking van deze vermoedelijke fraude is mede te danken aan de oplettendheid van de cliënten van de betreffende fysiotherapiepraktijk. Zij zagen dat er verkeerde declaraties waren ingediend bij hun zorgverzekeraar en wezen de verzekeraar daar op.'

 

Een van die zorgverzekeraars heeft hiervan melding gedaan bij de NZa. Daarna is het Zorgfraudeteam ingeschakeld.

 

Declaraties van behandelingen in de zorg gaan vaak rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan. Patiënten kunnen via de websites van hun zorgverzekeraar zelf de declaraties van hun zorgaanbieders bekijken. Door die te controleren en eventuele fouten te melden bij de zorgverzekeraar kan mogelijke fraude door zorgaanbieders worden ontdekt.

 

Ondermijnen

Het OM wijst erop dat in Nederland waarde wordt gehecht aan goede gezondheidszorg. 'Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en ketenpartners hier krachtig tegen op.'

FrieslandCampina vestigt nieuwbouw distributiecentrum in Meppel

Gemaakt: Donderdag, 29 juni 2017 18:19

MEPPEL - FrieslandCampina is voornemens een distributiecentrum te gaan vestigen op bedrijventerrein Noord II in de gemeente Meppel. Woensdag 28 juni hebben burgemeester Korteland, wethouder Ten Hulscher en Corporate Director Real Estate Gerard Menting van FrieslandCampina een intentieovereenkomst getekend. Met een perceel van 70.000 m2 is dit de grootste grondtransactie in Meppel van de afgelopen 20 jaar. FrieslandCampina gaat na realisatie het distributiecentrum huren.

 

Het distributiecentrum van FrieslandCampina omvat 31.000 m2 voor opslag en overslag van zuivelproducten bestemd voor de exportmarkten en gaat ruimte bieden aan 45.000 palletplaatsen. Het distributiecentrum biedt aan circa 35 medewerkers werkgelegenheid en voldoet aan de laatste eisen op het gebied van voedselveiligheid en brandveiligheid. De nieuwbouw wordt BREEAM 'very good' gecertificeerd, hetgeen betekent dat de bouw op een duurzame manier en met duurzame materialen plaatsvindt. FrieslandCampina gaat in het distributiecentrum de opslag en overslag concentreren van zuivelproducten van haar productielocaties in Beilen en Meppel, activiteiten die nu nog verspreid plaatsvinden over vier magazijnen in Hoogeveen, Heerenveen, Meppel en Veendam. Naast een jaarlijkse efficiencybesparing wordt een forse reductie van 1,5 miljoen transport km gerealiseerd, hetgeen neerkomt op een reductie van CO2 uitstoot van 648.000 kg.

 

Keuze voor Meppel

Corporate Director Real Estate Gerard Menting vertelt waarom de keuze op Meppel is gevallen: "Vanaf november zijn verschillende opties in de regio uitvoerig onderzocht, waarbij uiteindelijk Meppel gezien de goede bereikbaarheid zowel over de weg als over water, de mogelijkheid van toekomstige uitbreiding en een gunstige centrale ligging ten opzichte van onze productielocaties, de doorslag hebben gegeven. Daarnaast wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de reductie van de uitstoot van CO2".

 

Meppel aantrekkelijke vestigingsplaats

Burgemeester Korteland is verheugd over de komst van het grote distributiecentrum: "Deze ontwikkeling is goed voor de economie, goed voor werkgelegenheid, goed voor Meppel. Meppel is een aantrekkelijke plaats voor bedrijven om zich te vestigen. Het is perfect gelegen op een knooppunt van water, wegen en spoor naar Noord-Nederland."

 

Bedrijventerreinen

Wethouder Ten Hulscher: "Een logistieke hub op Noord II is een mooie ontwikkeling voor Meppel ook in relatie tot onze havenontwikkeling. Voor de tweede keer in korte tijd kiest een onderneming voor nieuwbouw op Noord II. Het betekent aan het werk om de bedrijven goed te faciliteren met een bouwteam maar zeker ook aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen."

 

Bedrijventerrein Noord II

Het bedrijventerrein Noord II heeft veel groen en water en geeft ondernemers ruimte om te ondernemen. Bedrijventerrein Noord II is direct ontsloten via op- en afrit Meppel-Noord. Meppel ligt met knooppunt Lankhorst aan de snelwegen A32 en A28. Amsterdam en Groningen zijn snel bereikbaar en ook Duitsland en Scandinavië.

16 initiatieven ontvangen Meppeler aanjaagbudget

Gemaakt: Donderdag, 29 juni 2017 19:10

MEPPEL - Burgemeester en wethouders hebben het advies van de aanjaagcommissie voor het aanjaagbudget maatschappelijk initiatieven overgenomen. Dit betekent dat 16 initiatieven een bijdrage krijgen uit dit budget en met deze middelen hun initiatief verder uit kunnen werken. In totaal verdeelt het College een bedrag van €169.850,- over deze 16 initiatieven.

 

De gemeente Meppel werkt dit jaar voor de derde keer met het zogenaamde aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Wethouder Koos de Vos: 'Dit jaar hebben we in totaal 50 aanvragen ontvangen die een beroep hebben gedaan op het aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven. Het is mooi om te zien dat het aanjaagbudget bekend is geraakt in onze samenleving en dat er deze drie jaren al heel verschillende en diverse initiatieven zijn ingediend. Duidelijk is dat onze samenleving de laatste jaren goed in beweging is de gekomen. Ons uiteindelijke doel is dan ook de samenleving te blijven stimuleren om met initiatieven te komen die op de een of andere manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze gemeente.'

 

De aanjaagcommissie heeft in haar advisering rekening gehouden met de vooraf opgestelde randvoorwaarden en criteria, vandaar dat het College het advies één op één heeft overgenomen. Drie van de 16 initiatieven die een bijdrage toegekend hebben gekregen voldoen nu nog niet aan de geldende wet- en regelgeving, aan deze initiatieven worden de bijdragen pas uitgekeerd zodra zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Grote diversiteit aan initiatieven

Na de beoordeling van de ingeleverde documentatie en een persoonlijke toelichting is de commissie tot haar advies gekomen. Ook dit jaar kwamen de aanvragen uit alle hoeken: sport, cultuur, zorg, kunst, en initiatieven om doelgroepen met een beperking meer te ondersteunen. De commissie was dan ook verheugt dat het aanjaagbudget in veel geledingen is doorgedrongen als mogelijkheid om een financiële impuls te geven aan ideeën uit de samenleving.

 

50 aanvragen in derde uitgifteperiode

Tot en met 16 maart was het mogelijk om initiatieven in te dienen voor een bijdrage uit het budget voor 2017. In februari is ook nog een inspiratiebijeenkomst georganiseerd om belangstellenden nader te informeren over het budget en te inspireren om met mooie initiatieven te komen. Dit heeft er toe geleid dat er in totaal 50 aanvragen zijn ingediend. Een groot aantal van de initiatiefnemers is uitgenodigd voor een nadere toelichting tijdens een persoonlijk gesprek.

 

Regeling dorpsinitiatieven

Bij het aanvragen van het aanjaagbudget was het ook mogelijk 50% cofinanciering aan te vragen vanuit de Provinciale regeling Dorpsinitiatieven. Eén voorwaarde was dat de gemeente de andere 50% voor rekening moet nemen. Daarnaast moet het bij deze regeling gaan om initiatieven die echt gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid in dorpen. Na gemeentelijke toetsing bleken 5 initiatieven voor deze cofinanciering in aanmerking te komen. Voor in totaal €39.350,- euro is op deze manier uit de regeling Dorpsinitiatieven van de Provincie gesubsidieerd.

 

Deadline 2018

Het huidige College heeft in haar Collegeprogramma opgenomen gedurende haar bestuursperiode te willen werken met het aanjaagbudget voor maatschappelijke initiatieven. Dit betekent dat in 2018 nog eenmaal €200.000 euro beschikbaar is voor initiatieven die Meppel Meppeler maken en die dus bijdragen aan de ontwikkeling van Meppel. Daarna is het aan het nieuwe College om te bepalen of ze deze ingezette weg wil vervolgen. De deadline voor 2018 wordt in het najaar bekend gemaakt.

Wisselstoring legt treinverkeer Meppel/Hoogeveen plat

Gemaakt: Zondag, 02 juli 2017 00:59

MEPPEL / HOOGEVEEN – Door een wisselstoring heeft het treinverkeer zaterdagavond ruim anderhalf uur plat gelegen tussen Meppel en Hoogeveen. Treinreizigers hadden hier veel last van.

 

De passagiers werden tussen Meppel en Hoogeveen visa versa met bussen vervoerd. De storing ontstond even voor tien uur en duurde tot ongeveer half twaalf. Op dit moment komt het treinverkeer langzaam weer op gang. Zowel bij de station Hoogeveen als Meppel stonden veel reizigers op vervangend vervoer te wachten. Volgens pro rail was er een extra reistijd va 45 minuten. Maar voor de meeste reizigers was het oponthoud veel langer omdat ze op de bus moesten wachten.

NL-Alert: stel mobiel in op de ontvangst van berichten noodsituaties

Gemaakt: Zondag, 02 juli 2017 17:04

De overheid zendt maandag 3 juli om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit. Als u het controlebericht ontvangt, is uw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Zo weet u zeker wat te doen als u in de buurt van een echte noodsituatie bent.

 

Ga nu naar nl-alert.nl, stel uw mobiel in en help ook anderen met instellen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Het controlebericht bevat de volgende tekst: ´NL-Alert 03-07-2017 12:00: CONTROLEBERICHT. Uw telefoon is juist ingesteld voor NL-Alert.´

 

Bedreigende situaties

NL-Alert wordt ingezet bij levensbedreigende of gezondheidsbedreigende situaties waarin acuut handelen van de mensen in het bedreigde gebied vereist is. NL-Alert maakt deel uit van een compleet pakket aan middelen dat de overheid kan inzetten, zoals de sirenes, regionale calamiteitenzenders en sociale media. Per noodsituatie wordt bekeken welke middelen het meest effectief zijn om mensen te bereiken en te informeren.

Als er een noodsituatie bij u in de buurt is, kan de overheid met NL-Alert alarmeren en informeren. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten bij een brand, of bij een terroristische aanslag uit het gebied wegblijven vanwege explosiegevaar.

 

Cell Broadcast

De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. U ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Uw naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

 

Meer weten?

Meer informatie over NL-Alert kunt u lezen op www.nl-alert.nl. Staat het antwoord op uw vraag niet op de website? Neem dan contact op met ‘Informatie Rijksoverheid’ via www.rijksoverheid.nl/contact. U kunt ook bellen naar 1400 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur (lokaal tarief).

Geen treinen tussen Zwolle en Meppel na aanrijding met persoon

Gemaakt: Maandag, 03 juli 2017 16:30

ZWOLLE / MEPPEL - Er reden tot ongeveer drie uur maandagmiddag geen treinen tussen Zwolle en Meppel. Aan de Herfterlaan in Zwolle is maandagochtend een persoon onder een trein terecht gekomen, daardoor lag het treinverkeer tussen Zwolle en Groningen en Zwolle en Leeuwarden stil. Over de juiste toedracht is niets bekend.

 

Passagiers werden met bussen vervoerd. Zaterdagavond lag het treinverkeer tussen Meppel en Groningen ook al plat door een wisselstoring.

Ambitie: Drenthe dé vrijetijdsprovincie van Nederland

Gemaakt: Maandag, 03 juli 2017 19:00

DRENTHE - Voorlopige resultaten vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Drenthe bekend.

 

De afgelopen maanden is een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd onder zo'n 200 vakantieparken en grotere campings in Drenthe met in totaal ruim 20.000 eenheden (staanplaatsen en recreatiewoningen). De respons was circa 80%. De voorlopige resultaten van het onderzoek laten zien dat 71% van het aantal onderzochte eenheden vitaal is. Bijna 14% is minder vitaal, doordat er bijvoorbeeld wel bedrijfsmatig toekomstperspectief, maar te weinig kwaliteit wordt geboden of doordat er wel kwaliteit wordt geboden, maar er geen toekomstperspectief is. Bij 15% van de onderzochte eenheden is geen sprake meer van een vitaal toeristisch-recreatief aanbod, waarbij veelal sprake is van een verwevenheid van verblijfsrecreatie en wonen. Dit betreft met name kleinschalige locaties. De voorlopige resultaten laten zien dat er kansen en uitdagingen zijn voor de vakantieparken en grotere campings. De belangrijkste kansen zijn om bedrijven met toekomstperspectief ontwikkelingsruimte te bieden en recreatief te stimuleren. De uitdagingen liggen bij het transformeren van de terreinen die niet meer vitaal zijn en ook geen perspectief meer hebben.

 

Doel van dit onderzoek is om gedetailleerd in kaart te hebben hoe het staat met de vitaliteit van de sector en waar kansen tot verdere verbetering voor de verblijfsrecreatie liggen. Een aantrekkelijk en vitaal aanbod in de verblijfsrecreatie is van groot belang om van Drenthe dé vrijetijdsprovincie van Nederland te maken. In 2015 genereerde de verblijfssector 4.200 banen en de verblijfsgasten € 345 miljoen aan bestedingen.

 

Het uitgevoerde vitaliteitsonderzoek in Drenthe is een belangrijke stap om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te worden. De volgende fase in dit proces is dat gemeenten, recreatiesector en provincie samen gaan kijken naar de kansen (bedrijven stimuleren tot excelleren) en de uitdagingen (bedrijven veranderen waar nodig). In het najaar worden de definitieve resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de recreatiesector. Doel is om te werken naar een gezamenlijk plan van aanpak voor de verblijfsrecreatiesector, waarbij gemeenten en provincie samen met de vakantieparken en grotere campings kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden en kansen. Hierbij is maatwerk het uitgangspunt vanuit de gedachte 'één park - één plan'. Het vitaliteitsonderzoek is uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants in opdracht van de provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe. Er wordt nauw samengewerkt met de Drentse gemeenten en met brancheorganisatie RECRON.

Uitreiking drie schildjes ‘Daar werken we aan’

Gemaakt: Dinsdag, 04 juli 2017 19:08

MEPPEL - Onlangs zijn drie schildjes uitgereikt aan bedrijven voor hun inspanningen in het kader van de banenafspraak. Albert Heijn centrum en Albert Heijn Oosterboer ontvingen de schildjes donderdag 29 juni uit handen van wethouder Koning. De heer Faber reikte maandag 26 juni het schildje uit aan het Onderwijsbureau Meppel.

 

De uitreiking van de schildjes is een waardering voor deze bedrijven voor hun inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Wethouder Koning heeft bij Albert Heijn Elzinga het schildje uitgereikt aan filiaalmanager de heer Elzinga. Bij Albert Heijn Centrum ontving filiaalmanager de heer van der Ploeg het schildje uit handen van de wethouder.

 

De heer Faber, voorzitter van Werkgeversplatform Meppel-Staphorst, reikte het schildje uit aan het Onderwijsbureau, dat diensten levert aan schoolbesturen.

 

Daar werken we aan

Daar werken we aan is een initiatief van Werkbedrijf Regio Zwolle, waarin gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samenwerken. Doel van deze samenwerking is om op regionaal arbeidsmarktniveau tot meer plaatsingen te komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijna een miljoen extra voor lokale cultuur

Gemaakt: Vrijdag, 07 juli 2017 19:54

DRENTHE - Drentse gemeenten krijgen de komende vier jaar 240.000 euro per jaar extra van de provincie om lokale cultuur een impuls te geven. Ook verstevigen provincie en gemeenten hun samenwerking met een nieuw programmaplan. Dat maakte gedeputeerde Cees Bijl vandaag bij het Festival der Aa bekend. Namens de Drentse gemeenten nam burgemeester Eric van Oosterhout, tevens voorzitter van het cultuuroverleg van Drentse gemeenten, een cheque in ontvangst.

 

Gedeputeerde Cees Bijl van Cultuur is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeenten. "We hebben in Drenthe al een prachtig cultuuraanbod waar veel inwoners en bezoekers van genieten. Met deze financiële impuls en een steviger samenwerking zorgen we voor een nog betere spreiding van cultuuraanbod voor iedereen en voor nog meer reuring." Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen onderschrijft dit: "Met deze impuls wordt de goede samenwerking tussen de provincie Drenthe en de 12 Drentse gemeenten versterkt. De gemeenten hechten grote waarde aan cultuurbeleid, dat mede door de inzet van provinciale middelen steeds meer inhoud krijgt."

 

De provincie besteedt ieder jaar al 17 miljoen euro aan cultuur in de provincie. Daarbij gaat het vaak om projecten of instellingen met een bovenlokaal karakter. Met de extra culturele impuls van jaarlijks 240.000 euro wil het college van GS gemeenten aanmoedigen in te blijven zetten op een bloeiend lokaal cultuurklimaat. Gemeenten zijn vrij het geld te besteden aan projecten die zij belangrijk vinden. De enige voorwaarde die de provincie stelt, is dat de gemeenten eenzelfde bedrag bijpassen en dus niet bezuinigen.

 

Hoogeveen
Wethouder Erik Giethoorn is blij met deze impuls: "Door en voor Drenthe past uitstekend bij ons beleid van " Van, voor en door Hoogeveen". De subsidie die wij de komende vier jaar van de provincie ontvangen gaan we de eerste twee jaar inzetten voor de doorontwikkeling van De Verhalenwerf. Daarnaast denken we aan de doorontwikkeling van popcultuur."

 

Convenant
Provincie en gemeenten spreken ook af samen te werken aan tien provincie brede projecten. Voorbeelden zijn het versterken van de positie van kleinere musea, het opzetten van twaalf spraakmakende archeologie beleefpunten en talentontwikkeling voor de jeugd. Deze projecten worden gefinancierd vanuit bestaande cultuurbegrotingen. Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenen alle partijen in het najaar een convenant.

Meppel zet in op compact centrum en beleving

Gemaakt: Zaterdag, 08 juli 2017 17:58

MEPPEL - Op woensdag 5 juli 2017 hebben de gedeputeerden Brink, Bijl, Stelpstra en Jumelet in één dag tijd een tussenstand opgehaald van de binnenstadplannen in Drenthe. De gedeputeerden hebben een rondreis gemaakt langs de plaatsen die aanspraak kunnen maken op het provinciale binnenstadfonds.

 

Binnenstadplan Meppel

Namens de gemeente Meppel lichtte wethouder Koning het binnenstadplan toe aan de gedeputeerden.

 

Wethouder Koning: Leegstand terugdringen door het uit de markt nemen van het vierkante meters zien we als een belangrijke opgave. Maar veel meer nog gaat het om het toevoegen van beleving. Daarmee komt het totale plaatje voor de binnenstad van Meppel op orde. De herontwikkeling van de Keyserstroom is daar een mooi voorbeeld van. Met de komst van de bioscoop vervalt er 3.000 m² detailhandel. Op meer plekken in ons nieuwe kernwinkelgebied willen we die ontwikkeling aanjagen en faciliteren. Zo kan het binnenstadfonds ons helpen om het verschil te maken. Kansen pakken wanneer ze zich voordoen.

 

Wonen in de aanloopstraten kan de leegstand daar oplossen. De gemeente wil toestaan dat er gewoond kan worden in straten die naar het centrum leiden. Met een goed gevuld centrum en levendige aanloopstraten werkt Meppel aan de robuuste, toekomstbestendige binnenstad. 'Compact, compleet en comfortabel' zijn de kernwoorden die daarbij horen.

Samen met marktpartijen gaan provincie en gemeente voor enkele miljoenen investeren in de binnenstad van Meppel. Naar verwachting starten de activiteiten begin 2018.

 

Doel van bezoek

Doel van het bezoek van de gedeputeerden aan Meppel en de andere steden was om gezamenlijk kennis te nemen van de stand van zaken met de opgaven in de binnensteden, de binnenstadplannen van de gemeenten, de denkrichtingen van oplossingen en hoe er gebruik gemaakt gaat worden van de subsidies van he binnenstadfonds.

Gratis Webinar: Hoe ga ik om met een krap budget?

Gemaakt: Zaterdag, 08 juli 2017 18:02

MEPPEL - Heeft uw gezin een krap budget of misschien zelfs beginnende financiële problemen? En wilt u graag van een ervaringsdeskundige weten hoe u hier mee om kunt gaan?

 

Schrijft u zich dan in voor het webinar van Celeste Meilof (preventiemedewerker) van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) en gastspreker Kim, ervaringsdeskundige omgaan met schulden en een krap budget. Een aantal jaren geleden kreeg het gezin van Kim te maken met financiële problemen, waardoor zij genoodzaakt waren hulp te vragen bij de GKB. Kim deelt haar verhaal en ervaring met u.

 

Een webinar is een live presentatie van kennis, uitgezonden via video, zodat u het thuis live kan volgen op uw eigen computer, tablet of telefoon. Tijdens het webinar is er live ruimte voor u om vragen te stellen!

 

Programma

In dit 30 minuten durende webinar krijgt u informatie over:

- Hoe om te gaan met een krap budget
- Budgettips & -tricks

- Schulden

- Hulp bij financiële problemen in de gemeente Meppel

 

Wanneer?

Dinsdag 11 juli van 10.30 tot 11.00 uur. U kunt het webinar live volgen op uw eigen computer, smartphone of tablet.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.degkb.nl

Auto met vier inzittenden over de kop op de A28 bij Meppel

Gemaakt: Zondag, 09 juli 2017 16:45

MEPPEL - Zondagmorgen is een personenauto op de A28 bij Meppel van de weg geraakt en nadat hij tegen de middenvangrail was gebotst. De auto vloog met vier inzittenden over de kop.

 

De vier inzittenden kwamen er met de schrik vanaf. De auto raakte door het ongeval zwaar beschadigd en werd afgesleept. Over de oorzaak is nog niets bekend gemaakt. Ter hoogte van het ongeval werd de een rijbaan afgesloten. Het verkeersaanbod was op deze ochtend van dien aard dat er geen file ontstond.

Brand in jongerencentrum in Steenwijk

Gemaakt: Maandag, 10 juli 2017 15:35

STEENWIJK – Een brand in de spouwmuur van een pand aan de Oostwijkstraat in Steenwijk heeft maandagmiddag voor veel schade gezorgd. De brandweer heeft een deel van de muur moeten slopen om bij de brandhaard te kunnen komen.

 

In het pand is een jongerencentrum en een buurthuis gevestigd. De brand is vermoedelijk tijdens werkzaamheden ontstaan.

Inbrekers gaan niet met vakantie!

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 16:17

De vakantieperiode staat voor de deur. Het is een tijd van luieren aan het strand, lekker eten en drinken en mooie steden bekijken. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners niet thuis zijn. Het is voor inbrekers vaak eenvoudig om woningen eruit te pikken, waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Inbrekers zien uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en woningen waar geen licht brandt. De politie en gemeente willen er alles aan doen om woninginbraken tegen te gaan. Maar hiervoor is uw hulp nodig!

 

Neem voorzorgsmaatregelen
Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, kunt u er voor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Uw buren kunnen u helpen om een oogje in het zeil te houden en er voor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk heeft. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven en de auto af en toe eens op de oprit te zetten. Een tijdschakelaar op de lamp en radio zorgt dat ook 's avonds de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is. Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been.

 

Voorkom inbraak

De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door een bewakingscamera, elektronische beveiliging en goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voor voldoende verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Meer tips en informatie vindt u op www.enwij.nl en Betecom.

Yannick Nefkens uit Meppel naar WK Rubik's Cube in Parijs

Gemaakt: Woensdag, 12 juli 2017 20:23

MEPPEL - Terwijl sommige mensen er uren mee kunnen worstelen, lost de 19-jarige Yannick Nefkens uit Meppel een Rubik's kubus gemiddeld binnen veertien seconden op. En dat is vrij uitzonderlijk. Daarom mag hij komende week naar Parijs voor het WK Rubik's Cube.


Nefkens schat zijn eigen kansen op de wereldtitel niet zo hoog in. "Mijn kansen zijn eigenlijk vrij laag. Eigenlijk bijna niks", zegt hij. "Ik doe mee om het meedoen en om mijn tijden te verbeteren. Ik hoor niet bij de wereldtop."

 

De wereldtoppers lossen de Rubik's kubus namelijk nog sneller op. "Het wereldrecord staat op dit moment op 4,7 seconden", vertelt Nefkens. Zijn eigen record is 9 seconden. Om dat record te halen, oefent hij per dag twee uur.

 

Tips
Voor mensen die al tijden worstelen met een Rubik's kubus heeft Nefkens nog wel een tip. "Ik los eerst de eerste twee lagen van de kubus op. Dan heb je nog één laag over. Als je het per kleur doet, heb je kans dat je één kant oplost en een andere kant weer stukmaakt." En voor mensen die er dan nog niet uitkomen, raadt hij aan om tactieken online op te zoeken. "Zo heb ik het zelf ook geleerd."

Auto rijdend op de Steenwijkerstraatweg vliegt in brand

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 15:43

MEPPEL – Dat was wel eventjes schrikken voor de bestuurder van een personenauto rijdend op de Steenwijkerstraatweg in Meppel toen donderdagochtend het motorisch deel van de wagen in brand vloog.

 

Politiemannen die het eerst ter plaatse waren bedachten zich niet en doofden met een brandblusser het vuur voordat het meer schade aan het voertuig kon aanrichten. De snel arriverende brandweer deed de nacontrole en constateerde dat de agenten hun werk goed hadden gedaan. Door het vuur was er wel behoorlijke schade aan de motor van de auto. Een berger heeft het voertuig dan ook moeten afslepen. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting i het motorisch deel van de auto geweest.

Bromfietser gewond bij aanrijding met auto

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 16:08

UFFELTE - Een bromfietser is donderdagochtend naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij op de splitsing Weg achter de Es met de Rijksweg in botsing kwam met een automobilist.

 

Over de juiste toedracht is niets bekend. Daarom zijn de verkeersanalisten van de politie ingeschakeld die de sporen vast zullen gaan leggen om achter de oorzaak te kunnen komen. Tot die tijd is de Weg achter de Es afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Ga ook in de vakantieperiode zorgvuldig om met je identiteitsgegevens op je reisdocumenten

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 19:37

Het is vakantie! Ga ook in de vakantieperiode zorgvuldig om met je identiteitsgegevens op je reisdocumenten.

 

Maak je bijvoorbeeld een kopie van je paspoort voor het hotel waar je overnacht? Zet dit dan duidelijk op de kopie en maak je BSN onleesbaar of gebruik de KopieID app van de overheid.

 

Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.

 

KopieID app downloaden

U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Woningmarkt gemeente Meppel opvallend goed

Gemaakt: Vrijdag, 14 juli 2017 19:52

MEPPEL - De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft vandaag de woningmarktcijfers van het tweede kwartaal 2017 gepresenteerd. De gemeente Meppel blijft het in het tweede kwartaal van dit jaar opvallend goed doen op de woningmarkt, zelfs beter dan het 4e kwartaal van 2016.

 

Wethouder Koning: "Bijna een kwart van de huizen in Nederland wordt volgens de NVM boven de vraagprijs verkocht. Hoewel de verkoopprijzen in Meppel ook stijgen, kun je hier toch nog een woning voor een goede en eerlijke prijs kopen. We blijven hier met beide benen op de grond staan."

 

Makelaar Jan Weide over de cijfers van het tweede kwartaal 2017: "De woningmarkt in de gemeente Meppel komt op dit moment op stoom. De vraag neemt toe en aanbod neemt af."

 

Tussenwoningen
Ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar zijn er meer tussenwoningen in de gemeente Meppel verkocht en is de verkoopprijs licht gestegen. Ook de gemiddelde verkooptijd is gestegen.

 

Hoekwoningen
Er zijn meer hoekwoningen verkocht ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. De transactieprijs per woning was gemiddeld € 18.000,-- hoger. De verkooptijd is meer dan gehalveerd.

 

Twee onder-een-kapwoningen
Er zijn vergeleken met het 4e kwartaal van 2016 minder twee-onder-een-kapwoningen verkocht. De verkoopprijs is wel gestegen (gemiddeld met zo'n € 9.000,-- per woning). De verkooptijd per woning is licht gestegen.

 

Vrijstaande woningen
Er zijn in het tweede kwartaal van 2017 –ten opzichte van het 4e kwartaal 2016- iets minder vrijstaande woningen verkocht. De verkoopprijs is gemiddeld met €5.000,-- gestegen. De verkooptijd laat wel bijna een verdubbeling zien.

 

Appartementen
De verkoop van appartementen in de gemeente Meppel is in het tweede kwartaal van 2017 weer gestegen ten opzichte van het 4e kwartaal 2016. Dit is ook het geval met de verkoopprijs (+ € 3000,--). De verkooptijd per appartement is meer dan gehalveerd.

College stelt wijziging snippergroenbeleid voor

Gemaakt: Vrijdag, 14 juli 2017 19:57

MEPPEL - Het college van B&W Meppel stelt de gemeenteraad voor het snippergroenbeleid te wijzigen. De gemeente hanteert een uitgiftekaart waarop staat aangegeven welke groenstroken zij wel en welke zij niet wil verkopen. Die kaart blijft hetzelfde. Het college stelt voor stroken buiten de uitgiftekaart die inwoners bij de eigen tuin hebben getrokken in sommige gevallen te koop aan te bieden. Dit toetst de gemeente aan de groene hoofdstructuur en de groenbestemming. Het verhuren stopt. Het college wil het snippergroen actief en per buurt aanpakken. De gemeenteraad vergadert in september over het snippergroenbeleid en neemt dan een definitief besluit. Vervolgens krijgen betrokken inwoners een op hun situatie toegesneden bericht.

 

Soms toch te koop, toets groenbelang

Tot op heden gold de uitgiftekaart als enige toets voor stroken die gemeente wilde verkopen of verhuren. Stroken die daar niet op stonden maar toch bij privétuinen waren getrokken, wilde de gemeente op termijn weer terug. In tussentijd werd een tijdelijke huurovereenkomst aangeboden. Dit verandert in een toets aan het groenbelang. Stroken buiten de hoofdstructuur en zonder groenbestemming, die al in 2014 bij privétuinen waren getrokken, worden eenmalig te koop aangeboden. Stroken binnen de hoofstructuur of met groenbestemming wil de gemeente terug in beheer.

 

Verhuur vervalt

Het college stelt ook voor te stoppen met het verhuren van snippergroen. Nieuwe verhuur is niet meer mogelijk, bestaande verhuur wordt opgezegd. Voor stroken die onder het gewijzigde beleid te koop zijn krijgt dan de woningeigenaar een koopaanbod. Dat geldt ook voor huurders van woningen.

 

Omvangrijke klus

Wethouder Koos de Vos: 'Dit is een omvangrijke klus. Er zijn veel situaties die wij allemaal moeten toetsen aan het groenbelang en vervolgens inwoners informeren. Daarom pakken we de uitvoering hiervan per buurt op. Zorgvuldigheid staat voorop. We vragen bewoners het bericht van de gemeente af te wachten.'

 

Aanpak per buurt

Op de uitgiftekaart staan circa 1000 situaties die te koop zijn. Daarnaast kent de gemeente ongeveer 1000 situaties die met of zonder overeenkomst bij de tuinen van inwoners zijn gevoegd. Mogelijk komen daar bij inventarisatie nog extra stroken bij. Al die stroken moeten worden getoetst aan dat groenbelang en vervolgens verwerkt in een bericht of aanbod aan de betreffende inwoner. Dit is een omvangrijke klus. Daarom wil de gemeente de uitvoering daarvan per buurt aanpakken en de betrokken inwoners een op hun situatie toegesneden brief schrijven of aanbod doen. Het verzoek aan de inwoners is om dat initiatief van de gemeente af te wachten.

 

Vervolg

In september vergadert de gemeenteraad over het snippergroenbeleid en neemt een besluit. Daarna pakt het college de uitvoering van de eerste buurt op. Het totale traject kan meerdere jaren duren.

Voorkom een stinkende container in de zomer; tips tegen stankoverlast

Gemaakt: Vrijdag, 14 juli 2017 20:29

In de zomer kan uw groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (Gft) en lege verpakkingsmaterialen (PMD) erg gaan stinken. We geven u wat tips om overlast door stank te voorkomen!

 

Tips restafval

 • Wie afval goed scheidt, heeft altijd een schone en frisse container voor restafval. Er zit namelijk niets in dat stank of maden kan veroorzaken. Goed scheiden betekent: groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft), glas, textiel, papier/karton en pmd-afval apart inzamelen.
 • Luiers moeten bij het restafval. Verpak ze in een dichtgeknoopte (luier)zak, dat houdt de container fris en voorkomt maden.

 

Tips Gft-container

 • Laat uw Gft en etensresten zoveel mogelijk uitlekken voordat u het in de container gooit.
 • Koop afgemeten, zodat u geen kostbaar voedsel weg hoeft te gooien. Moet er toch iets bij het Gft, verpak het dan direct (laat het niet op het aanrecht liggen). Vliegen komen af op etensresten om daarin hun eitjes te leggen.
 • Leg een oude krant of stro onderin uw container om aankoeken van etensresten te voorkomen.
 • Plaats uw container in de schaduw (niet in volle zon) en laat het deksel met een houtje op een kiertje staan.
 • Maak uw container in de zomerperiode vaker schoon met water en een scheut azijn of water en groene zeep. Gebruik geen chloorproducten, dit is schadelijk voor het milieu.
 • Laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter.
 • Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de container om het probleem te bestrijden.
 • Af en toe een handje zout of kalk in de container zorgt dat de maden uitdrogen.
 • Tuinafval kunt u ook wegbrengen naar de milieustraat.

 

Tips leeg verpakkingsmateriaal (PMD)

 • Zorg ervoor dat verpakkingen zo schoon mogelijk de bak of zak ingaan. Spoel desnoods de bakjes van tevoren af met afwaswater. Doppen en deksels mogen blijven zitten, dit helpt ook tegen stankoverlast.

Vrouw gewond na mishandeling in de Molenstraat

Gemaakt: Maandag, 17 juli 2017 04:02

MEPPEL – Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag na een mishandeling door een man in de Molenstraat in Meppel dusdanig gewond geraakt dat ze naar het ziekenhuis is overgebracht.

 

Over de juiste toedracht is nog niets bekend. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan. De dader is op een fiets richting Havelte gevlucht.

Brand in rietgedekte boerderij Nijeveen

Gemaakt: Maandag, 17 juli 2017 17:47

NIJEVEEN – Aan de Dorpsstraat in Nijeveen is maandagmiddag een brand ontstaan in een rietgedekte boerderij. De brandweer schaalde direct op naar middelbrand omdat het pand riet gedekt is.

 

Het vuur is in het schuur gedeelte ontstaan. Daar vloog een werkbank in de brand. De brandweer had de brand gelukkig snel onder controle.

Stadsbus Meppel geeft bij 5 keer reizen gratis een ijsje!

Gemaakt: Dinsdag, 18 juli 2017 19:41

MEPPEL - Afgelopen week is de zomeractie gestart van de Stadsbus Meppel in samenwerking met IJsmakers, Kruisstraat 25 in Meppel. Iedereen die vijf keer met de Stadsbus Meppel reist en de stempelkaart laat stempelen door de chauffeur, kan bij IJsmakers gratis een heerlijk ijsje ophalen.

 

Reizigers krijgen bij een rit met de Stadsbus een kaart met daarop de mogelijkheid stempels te sparen. De chauffeur geeft stempels af en stempelt de kaart tijdens iedere rit die de reizigers maken. Bij 5 stempels (volle kaart) krijgt u gratis een ijsje met twee bollen bij IJsmakers Meppel! Stadsbus Meppel en de eigenaar Ilan Nakar hopen op een grote deelname.

 

De actie is ter promotie van de Stadsbus Meppel. De gemeente wil op die wijze de reizigers een koele verrassing presenteren. De verschillende acties van vorig jaar en dit voorjaar hebben veel extra reizigers opgeleverd en geleid tot meer dan 450 reizigers per week. Het streven is om dit jaar meer dan 20.000 reizigers te vervoeren.

 

De gemeenteraad heeft onlangs unaniem besloten de Stadsbus ook de komende jaren te laten rijden in Meppel. Aanvullingen zijn geweest dat het tarief eenduidig is geworden. Iedereen boven de 12 jaar betaalt € 1,00 euro per rit. Kinderen rijden gratis mee.

 

Wethouder Roelof Pieter Koning: "Met deze ludieke actie willen we meer mensen verleiden om gebruik te maken van de Stadsbus Meppel. Als er minder gebruik wordt gemaakt van individueel taxivervoer, kunnen we de Stadsbus ook in de toekomst laten rijden."

 

Stadsbus Meppel is regulier stads- én doelgroepenvervoer

Sinds december 2015 rijdt de Stadsbus door Meppel. Een samenwerkingsinitiatief van gemeente Meppel, Connexxion, Reestmond, Leer Werk Centrum en Welzijn Mensenwerk. De stadsbus biedt voor € 1,00 per rit een gebruiksvriendelijk gecombineerd stadsvervoer voor iedereen.

 

Meer informatie

Meer informatie zoals routekaart en dienstregeling van de Stadsbus Meppel is te vinden op www.stadsbusmeppel.nl of via (088) 3394780.

Gewonden bij brand in appartementen gebouw aan de Reestlaan

Gemaakt: Woensdag, 19 juli 2017 16:42

MEPPEL – In een appartementen gebouw waarin mensen wonen met intensieve begeleiding aan de Reestlaan is woensdagmiddag in een van appartementen brand ontstaan. De brandweer schaalde groot op.

 

Twee vrouwen werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand is op de vierde etage in een keuken van een appartement ontstaan. Vermoedelijk door een droog gekookt pannetje.

Maak Meppel Duurzamer

Gemaakt: Donderdag, 20 juli 2017 19:57

MEPPEL - Welke buurt, wijk of dorp heeft het meest duurzame idee van Meppel en wil dit ook daadwerkelijk uitvoeren? Doe ook mee met de wedstrijd Maak Meppel Duurzamer en maak kans op een geldbedrag voor jullie initiatief.

 

De gemeente Meppel en N.V. Rendo dagen inwoners uit om aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzaamheid in eigen wijk, buurt of dorp.

 

Aftrap

De wedstrijd wordt feestelijk afgetrapt op de Dag van de Duurzaamheid 10 oktober a.s. met een bijeenkomst in schouwburg Ogterop vanaf 20.00 uur.

 

Prijsuitreiking

In februari 2018 is de presentatie van de ingediende projecten en reikt een deskundige jury de prijzen aan de winnaars uit: 1e prijs € 7500,00 en 2e prijs € 2500,00.

 

Meer informatie

Deze duurzaamheidsuitdaging wordt mogelijk gemaakt door ABN Amro, gemeente Meppel, RENDO, Waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. van der Laan, gemeente Meppel via telefoonnummer 14 0522 of e-mail postbus@meppel.nl.

Voortgang N375 Duurzaam Veilig

Gemaakt: Donderdag, 20 juli 2017 20:11

DRENTHE - De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375. Hiervoor wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan bevat verkeerskundige aanpassingen die nodig zijn om de N375 tussen Pesse en Meppel te laten voldoen aan de richtlijnen Duurzaam Veilig.

 

Inloopavonden

Op 21 juni en op 12 juli 2017 zijn inloopavonden georganiseerd in Ruinen en Koekange. Tijdens deze inloopbijeenkomst waren medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig om inwoners te informeren over het proces en de vorderingen tot nu toe. Beide avonden zijn goed bezocht. Meer dan 130 inwoners kwamen naar Ruinen en Koekange om informatie op te doen over het proces en om ideeën en wensen over mogelijke maatregelen kenbaar te maken.

 

Duurzaam Veilig

Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Binnen Duurzaam Veilig Verkeer draait het om het voorkomen van ongelukken oftewel preventie. Binnen het uitvoeringsplan, wat opgesteld wordt voor de aanpak van de N375, is een belangrijk onderdeel de aanpak van de gelijkvloerse oversteken.

 

Proces

Naar aanleiding van de informatieavonden zijn er twee werkgroepen die aan de slag gaan met het maken van een voorlopig ontwerp voor een alternatief op de gelijkvloerse oversteken op de N375. En eventuele mogelijkheden die getroffen moeten worden om de weg Duurzaam Veilig te maken. Deze werkgroepen bestaan uit inwoners, provincie en gemeente. In oktober 2017 presenteren de werkgroepen de eerste ideeën tijdens twee inloopbijeenkomsten.

Lucht in Drenthe van goede kwaliteit

Gemaakt: Vrijdag, 21 juli 2017 17:36

DRENTHE - De luchtkwaliteit in Drenthe is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis in opdracht van de provincie Drenthe. Aanleiding voor het onderzoek is de gewijzigde wetgeving sinds het vorige rapport uit 2011; de luchtkwaliteit in Drenthe is getoetst aan de nieuwe wetgeving.

 

Het merendeel van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht wordt in Drenthe veroorzaakt door verder weg gelegen bronnen; deels in Nederland en deels in het buitenland. Deze bronnen buiten de provincie leveren zogeheten achtergrondconcentraties.

 

De achtergrondconcentraties in Drenthe zijn ongeveer de helft van de vastgestelde wettelijke grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Daarmee behoort Drenthe tot de top drie schoonste provincies van Nederland, naast Groningen en Friesland.

 

Naar de toekomst toe is de verwachting dat de dalende trend van achtergrondconcentraties doorzet. De kwaliteit van de lucht in Drenthe zal hierdoor steeds beter worden.

 

De luchtkwaliteit in Drenthe is al jaren van goede kwaliteit. De conclusie uit het rapport is dat er in de provincie Drenthe nu en in de toekomst geen sprake is of zal zijn van knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit. Grenswaarden worden niet overschreden. Door de goede luchtkwaliteit in Drenthe zijn er op dit moment geen specifieke actiepunten opgenomen in het onderzoeksrapport, anders dan het blijven monitoren van de ontwikkelingen.

Motorrijder gewond na uitwijken voor ree in Havelte

Gemaakt: Zaterdag, 22 juli 2017 16:02

HAVELTE – Een motorrijder is zaterdagochtend gewond geraakt nadat hij op de Van Helomaweg in Havelte voor een ree moest uitwijken en crashte.

 

De man raakte dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.